Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Cá công gô đẹp - Congo fish


1. Giới thiệu thông tin Cá công gô - Congo tetra

- Tên khoa học: Phenacogrammus interruptus  (Boulenger, 1899)

- Chi tiết phân loại:
   + Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)
   + Họ: Alestidae (họ cá neon châu Phi)
   + Tên đồng danh: Micralestes interruptus Boulenger, 1899; Alestopetersius interruptus (Boulenger, 1899); Hemigrammalestes interruptus (Boulenger, 1899)
   + Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

- Tên Tiếng Anh: Congo tetra

- Tên Tiếng Việt: Cá Công gô

- Nguồn cá: Ngoại nhập

Hình ảnh Cá công gô
Cá công gô

ca cong go

ban ca cong go

hinh anh ca cong go

ca cong go dep

bán cá công gô

cá công gô


2. Đặc điểm sinh học Cá công gô

- Phân bố: Châu Phi, Công gô

- Chiều dài cá (cm): 8

- Nhiệt độ nước (C): 23 – 28

- Độ cứng nước (dH): 5 – 20

- Độ pH: 6,0 – 8,0

- Tính ăn: Ăn tạp

- Hình thức sinh sản: Đẻ trứng

- Chi tiết đặc điểm sinh học:
   + Tầng nước ở: Giữa
   + Sinh sản: Cá đẻ trứng phân tán, bố trí cây thủy sinh cho trứng dính, tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sau khi đẻ

3. Kỹ thuật nuôi Cá công gô

- Thể tích bể nuôi (L): 220 (L)

- Hình thức nuôi: Đơn

- Nuôi trong hồ rong: Có

- Yêu cầu ánh sáng: Vừa

- Yêu cầu lọc nước: Ít

- Yêu cầu sục khí: Trung bình

- Thức ăn: Cá ăn tạp từ phiêu sinh động vật và thực vật, giáp xác, côn trùng, trùng chỉ.


Nguồn: Cá công gô  ( Thiên Đường Cá Cảnh - Diễn đàn cá cảnh Việt Nam )Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét