Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Cá ông hề bông

 1. Giới thiệu cá hề bông
- Tên khoa học: Labeotropheus fuelleborni  Ahl, 1926
- Tên Tiếng Anh: Fuelleborn’s cichlid
- Tên Tiếng Việt: Cá Hề bông

Hình ảnh cá hề bông, cá ông hề bông

ca he bong

ban ca he bong

Cá hề bông


2. Đặc điểm sinh học Cá hề bông

- Phân bố: Châu Phi: hồ Malawi

- Chiều dài cá (cm): 17,5

- Nhiệt độ nước (C): 24 – 28

- Độ cứng nước (dH): 10 – 25

- Độ pH: 7,6 – 8,8

- Tính ăn: Ăn tạp

- Hình thức sinh sản: Đẻ trứng

- Chi tiết đặc điểm sinh học:
   + Tầng nước ở: Mọi tầng nước
   + Sinh sản: Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 – 4 tuần

- Nguồn cá: Ngoại nhập

Nguồn : Cá hề bông ( Thiên Đường Cá Cảnh - Diễn đàn chim cá cảnh Việt Nam )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét