Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ - Giant red tail gourami

1. Giới thiệu thông tin chung về Cá tai tượng đuôi đỏ

- Tên khoa học: Osphronemus laticlavius  Roberts, 1992

- Chi tiết phân loại:
   + Bộ: Perciformes (bộ cá vược)
   + Họ: Osphronemidae (họ cá tai tượng)
   + Tên đồng danh: Là loài mới (Roberts, 1992), được tách ra từ Osphronemus goramy Lacepède, 1801
   + Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 90, đã sản xuất giống trong nước từ cuối thập niên 90

- Tên Tiếng Anh: Giant red tail gourami

- Tên Tiếng Việt: Cá Tai tượng đuôi đỏ

- Nguồn cá: Sản xuất nội địa

Hình ảnh Cá Tai tượng đuôi đỏ

ca tai tuong do

cá tai tượng vây đỏ

ca tai tuong duoi do

ca tai tuong vay do

ban ca tai tuong duoi do


2. Đặc điểm sinh học Cá tai tượng đuôi đỏ

- Phân bố: Malaysia và Indonesia

- Chiều dài cá (cm): 70

- Nhiệt độ nước (C): 20 – 30

- Độ cứng nước (dH): 5 – 25

- Độ pH: 6,5 – 8,0

- Tính ăn: Ăn tạp

- Hình thức sinh sản: Đẻ trứng

- Chi tiết đặc điểm sinh học:
   + Tầng nước ở: Mọi tầng nước
   + Sinh sản: Cá đẻ trứng trong tổ xây bằng thủy thực vật và nước bọt. Cá đực chăm sóc trứng và cá con

Nguồn: Cá tai tượng đuôi đỏ ( Thiên Đường Cá Cảnh - Diễn đàn chim cá cảnh Việt Nam )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét